GIB-VNT_01.jpg

CROC Vent Brush


• Volumizing & Styling Vent Brush
• Ceramic & Ionic Vent Brush For All Hair Types

SKU: GIB-VNT Category: